2021/12/10
2422
Phát triển theo hình thức Labo và điều kiện không thể thiếu để dự án thành công
Phát triển theo hình thức Labo và điều kiện không thể thiếu để dự án thành công
Phát triển theo hình thức Labo là việc thuê các kỹ sư ưu tú ở Việt Nam trong một thời gian nhất định, để phát triển, vận hành phần mềm cho dự án .
2021/09/22
840
Vai trò của BrSE trong các dự án Offshore
Vai trò của BrSE trong các dự án Offshore
Nếu như ví von thì người ta thường nói rằng BrSE giống như những người “làm dâu trăm họ” , là cầu nối giữa Khách hàng và team phát triển dự án.